Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sokółka gmina Sokółka, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLV/329/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka



1


2


3


4


5


6


7


8


9