Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kajanka gmina Siemiatycze, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIV/137/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze



1


2


3


4


5


6


7


8


9