Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdry-Awissa gmina Szczuczyn, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-103/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 156/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach gruntów wsi Świdry Awissa1


2