Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rajgród gmina Rajgród, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-137/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród1


2