Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kleosin gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.35.2013.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzam nieważność stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin1


2


3


4