Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żółtki gmina Choroszcz, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/178/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz



1


2


3


4


5


6


7


8


9