Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotoria gmina Choroszcz, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy



1


2


3


4


5


6


7


8


9