Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Augustów gmina Augustów, podlaskie

Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Borki – Centrum” obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
uchwała XXXI/197/09

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2009-05-28 2009-04-30 2011-06-15 22:43:05

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Rada Miejska podlaskie augustowski Augustów

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2009 116 1279

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 podlaskie augustowski Augustów Augustów miasto