Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tarnobrzeg gmina Tarnobrzeg, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.129.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 września 2014r. dotyczące § 8. uchwały Nr LXII/747/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu



1


2