using CURL plan zagospodarowania Tarnobrzeg XI/141/2011 mapa nr 0
Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tarnobrzeg gmina Tarnobrzeg, podkarpackie

Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/141/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu

Numer załącznika:

1