Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stalowa Wola gmina Stalowa Wola, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.154.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVII/210/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych przy ul.Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.



1


2