Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strachocina gmina Sanok, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok dla części miejscowości Strachocina



1


2


3


4


5