Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sanok gmina Sanok, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/174/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka, o nazwie "Stróżowska - IV"



1


2


3


4


5


6


7