Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Palikówka gmina Krasne, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.157.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 22 „PALIKÓWKA – ETAP I”1


2


3


4


5