Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów gmina Rzeszów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/289/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/282/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Budziwój gmina Tyczyn, o nazwie „Pułanek”.



1