Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gać gmina Gać, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 228/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny



1


2


3


4


5


6


7


8