Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubaczów gmina Lubaczów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.35.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 363/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej w Lubaczowie”



1


2


3


4