Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kulno gmina Kuryłówka, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.169.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji surowców mineralnych – piasku kwarcowego w miejscowości Kulno, w gminie Kuryłówka.



1


2