Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korczyna gmina Korczyna, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.137.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/153/16 Rady Gminy Korczyna z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III1


2


3


4


5