Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa gmina Kolbuszowa, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVI/520/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa



1