Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ostrowy Tuszowskie gmina Cmolas, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/179/13 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji piasku w Ostrowach Tuszowskich



1


2


3