Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pustynia gmina Dębica, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI/470/2014 Rada Gminy Dębica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w miejscowościach: Pustynia i Zawada.



1


2