Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łąki Kozielskie gmina Leśnica, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-241/10 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/306/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie



1


2