Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kurznie gmina Popielów, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Popielów z dnia 11 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa



1


2


3


4


5


6


7


8


9