Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świerkle gmina Dobrzeń Wielki, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerklach



1


2


3


4


5


6


7


8


9