Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opole gmina Opole, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXIV/520/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej w Opolu



1


2


3


4


5


6


7


8


9