Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nysa gmina Nysa, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI.NC.7042-82/10 Wojewody Opolskiego z dnia 6 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi1


2


3


4


5