Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sowin gmina Łambinowice, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin



1


2


3


4


5


6