Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ligota Wołczyńska gmina Wołczyn, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice



1


2


3


4


5


6


7


8


9