Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ligota Dolna gmina Kluczbork, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka w zakresie miasta Kluczborka część północna



1


2


3


4


5


6


7


8


9