Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierawa gmina Bierawa, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Bierawa



1


2


3


4


5


6


7