Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Branice gmina Branice, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XVI/132/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



1


2


3


4


5


6


7


8


9