Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś Mała gmina Lewin Brzeski, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-GF-7042-209/10 Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIX/436/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski1


2