Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Komorów gmina Michałowice, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bugaj” w Komorowie-Wsi



1


2


3


4


5


6


7


8


9