Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Soczewka gmina Nowy Duninów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 181/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Soczewka



1


2


3


4


5


6


7


8


9