Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tomice gmina Góra Kalwaria, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/477/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice - Domanówek



1


2


3


4


5


6


7


8


9