Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarnowo gmina Pomiechówek, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo



1


2


3


4


5


6


7


8


9