Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Michałów gmina Leoncin, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/199/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Leoncin



1


2


3


4


5


6


7


8


9