Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maków Mazowiecki gmina Maków Mazowiecki, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895



1


2


3


4


5


6


7


8


9