Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiełbaski gmina Stara Kornica, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów zurbanizowanych.



1


2


3


4


5


6


7


8


9