Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice gmina Niepołomice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice



1


2


3


4


5


6


7


8


9