Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowodworze gmina Tarnów, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXIII/325/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na dz. Nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbolem 1-MW1


2


3


4