Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jabłonka gmina Jabłonka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka



1


2


3


4


5


6


7


8


9