Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jabłonka gmina Jabłonka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr LIX/362/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka



1


2