Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podegrodzie gmina Podegrodzie, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie



1


2


3


4


5


6


7


8


9