Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Maciejowa gmina Łabowa, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa



1


2


3


4


5


6


7