Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biertowice gmina Sułkowice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/205/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/85/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., w zakresie sprostowania oczywistych omyłek graficzno-pisarskich1


2


3


4


5


6


7


8


9