Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczawa gmina Kamienica, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – wieś Szczawa działka Nr 2195/2, część działki Nr 1985, działka Nr 2288, część działki Nr 2289/6 i część działki Nr 2297/10, działka Nr 1453



1


2


3


4


5


6


7


8


9