Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłokoczyn gmina Czernichów, małopolskie


Tytuł dokumentu:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nr Sygn. akt II SA/Kr 372/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. - uchwała Rady Gminy Czernichów z dnia 28 lipca 2006 r. Nr LVI/549/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kłokoczyn



1


2