Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bobowa gmina Bobowa, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/328/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 741, działka Nr 1048, wieś Stróżna część działki Nr 47/2, działka Nr 284, wieś Wilczyska część działki Nr 589



1


2


3


4


5


6


7


8


9